Stichting Hondennazorg

Stichting Hondennazorg - Den Haag is werkzaam in het belang van honden, zonder winstoogmerk.
De stichting is in 1968 opgericht door mevrouw Eyck (Wormerveerstraat, Den Haag).

Rubriek 1
       Keuze
       Keuze
       Keuze
       Keuze
       Keuze
Adressen regio Den Haag
       Dierenartsen
       Pensions
       Ambulance/Taxi
       Tijdschriften
Rubriek 3
       Keuze
       Keuze
Hondenrassen
       Lijst met rasverenigingen
Overplaatsing
       U zoekt een hond
       Uw hond moet weg
Donaties
       Aftrekpost inkomstenbelasting

Contactadressen:
Voorzitter: Mw. S.Brakel, Wateringen, email: s.brakel@hondennazorg.nl
Penningmeester: Dhr E.Izeren (WEA Accountantskantoren), Naaldwijk, email: e.izeren@weanaaldwijk.nl

Stichting Hondennazorg is ingeschreven onder nummer 150007 in het Stichtingregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden